Диета при сахарном диабете

можно ли сахар при диете можно ли сахар при диете можно ли сахар при диете можно ли сахар при диете можно ли сахар при диете можно ли сахар при диете можно ли сахар при диете