Можно ли есть семечки на диете?

можно ли на диете грызть семечки можно ли на диете грызть семечки можно ли на диете грызть семечки можно ли на диете грызть семечки можно ли на диете грызть семечки можно ли на диете грызть семечки можно ли на диете грызть семечки